ignition marketing promo

Ito ay simpleng katuwaan lang. Ang 3 makapagbibigay ng magandang sagot o comment ay makakakuha ng FREE e-book ng mutual fund, at gift card worth 500 Pesos (For Ignition Marketing purchase)
:D

Ang kailangan lang ninyo ay mag-comment ng inyong sagot gamit ang inyo-inyong facebook accounts sa ibaba para makasali.

Ito na ang Green Stickman™’s KATUWAAN MONEY PROBLEM No. 2!

Ang PREMISE:

Masaya kayong magkasintahan (GF/BF) at napagdesisyunan ninyong dalawa na magpakasal na at lumagay na sa tahimik (o sa gulo? LoL!). Ngayon, isang oras bago ang nasabing seremonya ng kasal nalaman mong baon pala sa utang ang magiging kabiyak mo. E ikaw pa naman yung taong takot at ayaw na ayaw na magkakautang.

Ang TANONG:

Mag-a-”I Do” ka pa rin ba? Or magra-run-away bride/groom ka?
:D
money problem 2


Sali na! Ilagay na inyong sagot gamit ang inyong Facebook account. O kung gusto mo lang mag-comment ng nararamdaman mo, post mo lang dito:Is this post helpful? If it does, please help me to publish quality articles like this. Send some TIPS to keep this website alive by clicking the paypal button or sending Bitcoins to BTC address below:
paypalbtc
3HwMMYfNSWYSCa7fPtBoWKtW8mt9i6cpoe
btc
Click the QR Code or text above to copy the BTC Address.


OR better if you could support this website by buying my book (This is available both on paperback and e-book version)! A true Green Stickman avid reader would definitely have this one. Limited copies only for the paperback! So make sure to grab your copy.