It’s been a while na hindi ako nakapag-publish ng article. Anyways, here’s a new post. :)

I made this article because I read a lot of posts in Facebook na nagsasabing: “Hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo kung mamatay kang mahirap.”

And here’s my thought about it…

I was in high school when one of my teachers said that:

“Hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo kung mamatay kang mahirap.”

Maraming naniniwala sa kasabihang ito ng tao. Once upon a time in my life, I believe that phrase too. Pero ngayon, as time goes by, I no longer believe that. Why?

Simple lang. In my personal and humble opinion, hindi KASALANAN ng isang tao kung mamatay siyang mahirap. Kawawa naman yung tao, mahirap na nga, pinagbintangan o inatangan mo pa ng isang kasalanan.

Remember this… May mga taong pinipiling mamatay na mahirap. Si Moises, pinili niyang mamatay na mahirap. Supposedly anak siya ng anak na babae ni Faraon. Kung tutuusin, tagapagmana siya ng isang Faraon ng Egipto noon. Sabi nga sa Biblia:

“Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya’y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; Na pinili pa ang siya’y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Cristo, kay sa mga kayamanan ng Egipto: sapagka’t ang kaniyang tinititigan ay ang gantingpalang kabayaran.”
– Hebreo 11:23-26

Si Moises, pinili niyang apihin kasama ng mahirap. Ang Panginoong Hesukristo, pinili niyang mamatay na mahirap. There are people I know na gumagawa at gumawa nito until now.

Many may disagree with this statement of mine. But logically speaking, for me, dapat mamatay tayong mahirap.

In what sense?
Dapat sa oras na mamatay ka, wala ka na dapat pera. As in ZERO amount or ZERO value ka na. Naalala ko yung sinabi ng isa sa mga mentors ko sa RFP na si ‘Sir Efren’ na dapat sa oras na mamatay ka, wala ka ng kayamanan. BAKIT?

KASI dapat nai-transfer mo na ito sa mga mahal mo sa buhay. :)

Hindi natin kailangan mamatay na mayaman. Hindi naman natin kasi ito madadala sa kabilang buhay. Pero hindi naman ibig sabihin e magtatamad-tamad na tayo sa buhay. Kung masipag ka, kahit gaano ka kahirap, magkakapera ka at hindi ka mamamatay sa gutom. Kahit sa Biblia, sinasabi ito:

Siya’y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni’t yumayaman ang kamay ng masipag.
– Kawikaan 10:4

So kasalanan ba ang mamatay na mahirap? I don’t think so… Biblically and Logically speaking, it is not. Kahit idaan sa financial aspect, hindi ito kasalanan.

Well, this is only my personal belief. ;)
—————————————————-

Gusto niyo pang maka-tanggap ng mga artikulong may sense na kagaya nito, input nyo lang po ang inyong e-mail address sa form na nasa ibaba at si Green Stickman™ na po ang bahalang magpadala sa inyo ng mga updates.May tanong ka ba o gustong idagdag? Post mo lang dito:(Kung ayaw ma-post, pwede ka pa ring mag-post sa pinaka-ibaba ng article na ito.)Is this post helpful? If it does, please help me to publish quality articles like this. Send some TIPS to keep this website alive by clicking the paypal button or sending Bitcoins to BTC address below:
paypalbtc
3HwMMYfNSWYSCa7fPtBoWKtW8mt9i6cpoe
btc
Click the QR Code or text above to copy the BTC Address.


OR better if you could support this website by buying my book (This is available both on paperback and e-book version)! A true Green Stickman avid reader would definitely have this one. Limited copies only for the paperback! So make sure to grab your copy.